Engelska läxa V. 42

Övningen är skapad 2019-09-09 av Marnil05. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kära dear
 • med vänlig hälsning kind regards
 • datum date
 • arbeta med do for a living
 • kostym suit
 • föreställa sig imagine
 • förväntningar expectations
 • speciell particular
 • samhälle society
 • definitift definitely
 • det beror på it depends on
 • påverkad av affected by
 • första intryck first impression
 • framtid future

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-laxa-v-42.8594925.html

Dela