Engelska Läxa V. 15

Övningen är skapad 2019-04-05 av Marnil05. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tasty välsmakande
 • obviously uppenbarligen
 • invention uppfinning
 • honey honung
 • nectar nektar
 • in recent times på senare tid
 • spend spendera
 • until framtills
 • freeze frysa
 • particularly speciellt
 • refrigeration kyllning
 • development utveckling
 • available tillgänglig
 • add tillsätta
 • flavor smak
 • laboratory laboratorium
 • by a clear margin med stormarginal
 • rate ranka
 • unusual ovanlig
 • company företag
 • cookie dough kakdeg
 • developer utvecklare
 • though tuff

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-laxa-v-15.9021163.html

Dela