Engelska Läxa V. 14

Övningen är skapad 2019-04-03 av Marnil05. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • thought tanke
 • event evenemang
 • cook laga
 • community samhälle
 • feed ge mat åt
 • homeless hemlös
 • charity välgörenhet
 • opportunity möjlighet
 • disabled med funktionsnedsätting
 • funded financierad
 • vote rösta
 • huge enorm
 • sum of money summa pengar
 • useful användbar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-laxa-v-14.9016841.html

Dela