Engelska läxa 3

Övningen är skapad 2016-09-14 av ToniBoni. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Syfte Purpose
 • Locka Appeal to
 • Massorna/ de breda lagren The masses
 • Fiktiv/ Påhittad Fictitious
 • Ledd av Headed by
 • Tonårstid adolescence
 • Informellt/Utan formaliteter Informally
 • Rådgivare Advisor
 • Förväntas Is expected to
 • Trots Despite
 • Beslutsamhet Determination
 • Slippa undan sitt öde Escape his destiny
 • Hänsynslös Ruthless
 • Spel Gambling
 • Laglig fasad Legal front
 • Skicklig Skilled
 • Samarbete Collaboration
 • Av många/ allmänt Widely

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-laxa-3.6469103.html

Dela