Engelska läxa 2

Övningen är skapad 2016-09-07 av ToniBoni. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • behov urge
 • riktlinjer Guidelines
 • smälta in blend in
 • förtjäna deserve
 • regelsamling code
 • rättsystemet legal system
 • blodstänk blood spatter
 • tjusig fancy
 • välja ut pick
 • lugnande medel sedative
 • själva dödandet the killing
 • bevis evidence
 • trots despite
 • blodigt gory

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-laxa-2.6393994.html

Dela