Engelska KAP 3

Övningen är skapad 2017-10-10 av Tazzify. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • subject ämne
 • hardly knappast
 • guilty skyldig
 • grab gripa
 • lapel slag
 • lately på sista tiden
 • scratch klösa
 • admit erkänna
 • firm säker
 • fault fel
 • horrific fasansfull
 • lunge rusa
 • flail slå
 • awful fruktansvärd
 • caught up uppslukad
 • unawares oförberett
 • rugged stark
 • formerly förut
 • persona profil
 • intra-mural intern universitets
 • whatsoever överhuvudtaget
 • stand läktare
 • field plan
 • industrious flitig
 • ride rida
 • condition vilkor
 • nasty otäck
 • render framställa
 • context sammanhang
 • dictate föreskriva
 • step up träda fram
 • blame skuld
 • inexcusable oförlåtlig
 • mortified förödmjukad
 • responsible ansvarsfull
 • topple stjälpa
 • chunk stycke
 • hideous otäck
 • bet on slå vad om
 • bunch grupp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-kap-3.7664435.html

Dela