Engelska KAP 1

Övningen är skapad 2017-10-10 av Tazzify. Antal frågor: 40.




Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • forcibly våldsamt
 • vehicle fordon
 • as if som om
 • a few några
 • claim påstå
 • dread fruktan
 • seem verka
 • ankle vrist
 • during under
 • period lektionstimme
 • wear ha på sig
 • matter ämne
 • few
 • on the premises på platsen
 • deserted öde
 • impatient otålig
 • immediately genast
 • download ladda ner
 • threaten hota
 • deny förneka
 • disgust avsky
 • incredulity tvivel
 • stroke smeka
 • ache göra ont
 • principal rektor
 • frown rynka pannan
 • present närvarande
 • accusation anklagelse
 • source källa
 • semester termin
 • mottled flammig
 • add lägga till
 • regard betrakta
 • exaggerated överdriven
 • avoid undvika
 • questioning förhör
 • praise berömma
 • clear up reda ut
 • relieved lättad
 • rear baksida

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-kap-1.7664410.html

Dela