Engelska-How do you like the food?

Övningen är skapad 2015-12-01 av GlosorLinus. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skollunch school dinner
 • jag är vrålhungrig I'm simply starving
 • brunaktigt brownish
 • bry sig bother
 • skolmatsalen the school dining hall
 • äcklig disgusting
 • orättvis unfair
 • läcker, delikat delicious
 • vad som helst utom... anything but
 • näringsvärde nutritious value
 • inget...som helst no...whatsoever
 • skräp crap
 • bortskämd spoiled
 • avgift fee
 • mätt full
 • rester leftovers
 • till exempel for instance
 • matsäck packed lunch
 • engelskt pålägg Marmite
 • maträtt dish
 • dock though
 • också as well
 • kryddstark spicy

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-how-do-you-like-the-food.5488683.html

Dela