Annonser


engelska glosor

Övningen är skapad 2018-09-13 av xerxes. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • add value to ge mer värde
 • enterprise företag
 • exchange utbyte
 • equity eget kapital, rättvisa, rimlighet
 • objection invändning
 • average genomsnitt
 • mapped out kartlagt
 • solution lösning
 • competiton konkurrens
 • market place marknadsplats
 • sales pitch säljspresentation
 • dapper prydlig
 • built-in inbyggd
 • vehicle fordon
 • credible trovärdig
 • impression intryck
 • confident självsäker
 • diluted utspädd
 • profess bekänna, bekänna sig till
 • ambiguity tvetydighet
 • reckless hänsynslös
 • incredolous skeptisk, tvivlande
 • apparently tydligen
 • unravel reda ut
 • anxiety orolig, ängslighet
 • indulgence njutning
 • insist insistera, framhärda
 • modesty anspråkslöshet
 • overwhelm överväldigad
 • vigour kraft, styrka
 • reek stinka
 • labour arbetskraft
 • sincere uppriktigt
 • ensure försäkra sig om

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor.8419834.html

Dela