engelska glosor

Övningen är skapad 2017-05-18 av pontusla. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fånga catch, caught, caught
 • välja choose, chose, chosen
 • komma come, came, come
 • kosta cost, cost, cost
 • skära cut, cut, cut
 • gräva dig, dug, dug
 • göra do, did, done
 • rita draw, drew, drawn
 • dricka drink, drank, drunk
 • köra drive, drove, driven
 • äta eat, ate, eaten
 • falla fall, fell, fallen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor.7340918.html

Dela