engelska glosor

Övningen är skapad 2015-11-18 av mallan02. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blandad mixed
 • samhälle society
 • vänta hold on
 • fira celebrate
 • besökare visitor
 • viss certain
 • korv sausage
 • svamp mushroom
 • numera nowadays
 • skol bowl
 • sädesslag cereal
 • farlig dangerous
 • på skoj for fun
 • våldsam violent
 • allvarlig serious
 • i allmänhet generally
 • ny recent
 • skapa create
 • rörelse movement

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor.5397065.html

Dela