Engelska glosor v.7

Övningen är skapad 2017-02-13 av lovisarisberg. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • likhet, konformitet conformity
 • smitta, kontaminera contaminate
 • överväga contemplate
 • kontroversiell controversial
 • besvärlig cumbersome
 • skildra depict
 • fingerfärdighet dexterity
 • djävulsk, diabolisk diabolical
 • diskret discreet
 • motsägelse, diskrepans discrepancy
 • läggning disposition
 • inrikes domestic
 • dominant dominant
 • hållbar durable
 • bestående, permanent permanent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-7.7101308.html

Dela