Engelska glosor v.49

Övningen är skapad 2018-12-03 av 04daty. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • reduce minska
 • amount mängd
 • greenhouse gas växthusgas
 • grow odla
 • crop gröda
 • artificial fertilizers konstgödsel
 • poultry fågelkött
 • game viltkött
 • dairy products mejeriprodukter
 • nutrition näring
 • exception undantag
 • allow tillåta
 • recycle återvinna
 • trash sopor
 • generate åstadkomma, skapa
 • per cent/percent procent
 • equal som är lika med
 • landfill soptipp
 • resource resurs
 • damage skada
 • manufacturing tillverkning
 • pollute förorena
 • pollution förorenande ämne
 • mandatory obligatorisk
 • drop-off facility miljöstation

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-49.8739267.html

Dela