Engelska glosor v.47

Övningen är skapad 2018-11-17 av 04daty. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • affect påverka
 • cause orsaka
 • equator ekvator
 • the Pacific Islands öarna i Stilla Havet
 • amount mängd
 • annual årlig
 • destroy förstöra
 • habitat hemvist
 • disappear försvinna
 • cool down kyla ned
 • proper lämplig
 • level nivå
 • absorb suga upp
 • rise stiga
 • fight kämpa
 • survival överlevnad
 • rapidly snabbt
 • hectare hektar
 • cattle boskap
 • make a profit tjäna på, göra en vinst
 • additionally desutom
 • mine gruva
 • are cleard away röjs undan
 • beneath under
 • reward belöning, ersättning
 • worldwide över hela världen
 • decision beslut
 • join gå med i

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-47.8684333.html

Dela