Engelska glosor v. 41

Övningen är skapad 2016-10-07 av okitteh. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sällsynt rare
 • svämma över spill over
 • sammandrabbning clash
 • engagera engage
 • i förtid ahead of time
 • upprätthålla maintain
 • kräva require
 • hjälp assistance
 • kurator counselor
 • broschyr pamphlet
 • dela ut distribute
 • tendera att tend to
 • dra till sig attract
 • för att in order to
 • härstamma från originate in
 • livlig heated
 • grann-, närliggande neighbouring
 • göra upp, lösa settle
 • ersättning substitute
 • , vinna gain
 • kommunal, stats-, medborgerlig civic
 • besvär, irritationsmoment nuisance
 • borgmästare mayor
 • förbjuda, kriminalisera outlaw
 • hel- full-body
 • medeltida medieval
 • föregångare predecessor
 • trots det, likväl nonetheless
 • vana habit
 • läggning, anknytning leaning
 • ridande polis mounted police
 • förhindra prevent
 • dunka pound
 • minskande on the decline
 • samarbete coordination
 • lagstiftare lawmaker
 • brottsling offender
 • helt och hållet altogether

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-41.6668552.html

Dela