Engelska glosor v. 41

Övningen är skapad 2020-10-04 av Klajoh04. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fusk, fuska cheat
 • fotografera snap
 • tjänsteman official
 • strategi, taktik strategy
 • gränsområde frontier
 • besegra defeat
 • tuggummi gum
 • dölja disguise
 • medbrottsling accomplice
 • nedsänkt recessed
 • dataskrivbord desktop
 • skärm screen
 • kladdpapper scratch paper
 • lämna in turn in
 • skrivvakt proctor
 • misstänkt suspicious
 • bevis evidence
 • biträdande fakultetschef associate dean
 • inskriven enrolled
 • hårdare kontroll crackdown
 • ständig, evig eternal
 • frestelse temptation
 • klippa och klistra in cut and paste
 • omfattning extent
 • förefalla, verka appear
 • omfattande, utbredd widespread
 • enkät, undersökning survey
 • medeltal average
 • beting, uppgift assignment
 • antiplagiering anti-plagiarism
 • kräva require
 • lämna in* submit
 • blomstrande booming
 • affärsverksamhet business

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-41.10024251.html

Dela