Engelska glosor v. 40

Övningen är skapad 2020-10-01 av Klajoh04. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • smal som ett streck pencil thin
 • medvetenhet awareness
 • oförklarligt inexplicably
 • pubertet puberty
 • marschhöjd cruising altitude
 • snyfta, snyftning sob
 • gråt weeping
 • hämta andan catch a breath
 • nätt och jämnt barely
 • tillgång, fördel asset
 • uppfatta perceive
 • brist, fel flaw
 • artikulera, uttala articulate
 • medel, genomsnittlig avarage
 • avancerad advanced
 • särskiljande distinction
 • frånskiljande separation
 • genomföra implement
 • befästa solidify
 • uppnå sina mål achieve one’s goals
 • lugnande reassuring
 • meddela announce
 • anmärkningsvärt remarkably
 • stress, press pressure

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-40.10004058.html

Dela