Engelska glosor v 4

Övningen är skapad 2019-01-20 av mattanberglund. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • reduce sänka, minska
 • anxiety oro, ångest
 • short-term kortsiktig
 • impress imponera, stämpla
 • ridiculous löjlig
 • allow bevilja, tillåta
 • charity välgörenhet
 • considerable betydande, ansenlig
 • despite trots
 • determined bestämd
 • encourage uppmuntra, förstärka
 • merely endast
 • particular särskild, detalj
 • prepare förbereda, förarbeta
 • purchase köp
 • slice skiva
 • stroll promenad, ströva, promenera
 • struggle kamp, strid
 • sustainable hållbar, tålig
 • unbelievable otrolig
 • ancient gammal, uråldrig, antik
 • contradict säga emot, förneka
 • eternal evig
 • visible synlig, märkbar
 • manners uppförande, beteende
 • wrinkled rynkigt, veckigt
 • tedious tråkig, trist
 • reflection reflektion
 • superficial ytlig
 • reputation rykte
 • pale blek
 • frown rynka pannan, bister min
 • controversial omdebatterad, omtvistad
 • decadent förfallen
 • wit kvickhet, förnuft
 • harsh hård, sträng
 • coverage täckning
 • bullying mobbning
 • prejudice fördom
 • welfare välfärd, social omsorg
 • continuously oavbrutet
 • purposefully avsiktligt
 • aware medveten om
 • realization insikt
 • approximately ungefär
 • intersection korsning
 • impassive uttryckslös, kall
 • futile meningslös
 • in derision hånfullt
 • ridicule förlöjliga
 • lewd oanständig
 • gregarious sällskaplig
 • indifferent likgiltig, ointresserad
 • intrigue fängsla, intressera
 • jostle knuffa
 • elude undfly, komma undan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-4.8803165.html

Dela