Engelska glosor v.38

Övningen är skapad 2021-09-21 av juliiia. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • inte kunna unable
 • förbjuda, censurera censor
 • demokrati democracy
 • lera clay
 • (djur)hud hide
 • kejsardöme empire
 • rista in inscribe
 • bokrulle scroll
 • uppstod, uppkom arose
 • samhälle society
 • sprida, spridning spread
 • rista in, hugga in carve
 • syfta på refer to
 • tryckpress printing press
 • munk monk
 • klaga complain
 • drunkna drown
 • broschyr pamphlet
 • reklamblad flyer
 • ökande increased
 • framsteg advances
 • hållkort punch-card
 • diskett floppy disk
 • cd compact disk
 • tillgänglig accessible
 • allmänheten general public
 • hjärteblod, livsnerv lifeblood
 • ideell non-profit
 • tillgänglig, att få available
 • gratis for free
 • intensivt intensely
 • uppgift task
 • vidga, utveckla expand

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-38.10566883.html

Dela