Engelska glosor v.36

Övningen är skapad 2019-08-31 av 04daty. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • plot handling/intrig
 • creature varelse
 • apperance utseende
 • ultimately till sist
 • voyage resa, sjöresa
 • knowledge kunskap
 • achieve your goals nå sina mål
 • sensitivity känslighet
 • refuge skydd/tillflykt
 • innocent oskyldig
 • wreaking havoc utlösa katastrof
 • request ber
 • consent samtycka
 • interpret tolkar
 • pursuit förföljelse
 • evade undkommer
 • narrate berätta
 • funeral begravning
 • daffodil påsklilja
 • twinkle blinka/tindra
 • milky way vintergatan
 • bay bukt/vik
 • glance kasta en blick
 • toss svänga hit och dit
 • jocund munter, glad
 • wealth rikedom, välstånd
 • vacant tom/ledig
 • pensive tankfull
 • bliss säll, lycklig
 • solitude ensamhet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-v-36.9152292.html

Dela