Engelska glosor, Useful words, WB s.78

Övningen är skapad 2020-02-24 av Imraakbas. Antal frågor: 25.




Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anfådd out of breath
 • arbetslös out of work
 • av en tillfällighet by accident
 • (ha) bråttom be in a hurry
 • i förväg in advance
 • i genomsnitt on average
 • i tid on time
 • med avsikt on purpose
 • offentligt in public
 • på gehör by ear
 • på modet in fashion
 • på måfå at random
 • på semester on holiday
 • på tungan on the tip of my tounge
 • samtidigt at the same time
 • som omväxling for a change
 • (står) i brand on fire
 • till exempel for example, for instance
 • till salu for sale
 • till slut in the end
 • trots in spite of
 • ur funktion out of order
 • utantill by heart
 • vid första ögonkastet at first sight
 • för tillfället at the moment

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-useful-words-wb-s-78.9653667.html

Dela