Engelska glosor torsdag

Övningen är skapad 2015-01-29 av andpetter. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jämlikhet equality
 • huvudsyfte key objective
 • skillnader inequalities
 • främja promote
 • smälta samman fuse
 • genomsnittlig average
 • fullt inse appreciate
 • bestämma determine
 • slutsats conclusion
 • krav. utbildning qualifications
 • betydande significant
 • sträcka stretch
 • börja proceed
 • ägna sig åt engage in
 • mässa ljus fair
 • ära credit
 • utmärkande drag attribute
 • medlidande pity
 • med avsikt deliberately
 • säker confident
 • benskydd pad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-torsdag.4216701.html

Dela