engelska glosor sida87

Övningen är skapad 2017-03-20 av Olofmaister. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • reduce minska
 • amount mängd
 • methane metan
 • greenhouse gas växthusgas
 • carbon dioxide koldioxid
 • in addition to förutom
 • grow odla
 • crop gröda
 • artificial fertilizers konstgödsel
 • pollute förorena
 • force tvinga
 • lifestyle livsstil
 • amongst bland
 • lacto-uovo mjölk-ägg
 • poultry fågelkött
 • game viltkött
 • animal bi-products köttbiprodukter
 • dairy products mejeriprodukt
 • lentils linser
 • source källa
 • go veggie välja vegetariskt
 • nutrition näring
 • particularly särskilt
 • flexitarian växelätare
 • allow tillåta
 • occasional enstaka
 • exception undantag
 • exclude utesluta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-sida87.7206270.html

Dela