Engelska Glosor sida 41-43

Övningen är skapad 2016-11-08 av Olofmaister. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • keep fit hålla sig i form
 • exercise motionera
 • regular regelbunden
 • balanced väl avvägd
 • diet kost
 • release avge
 • endorphins endorfiner
 • exhilarated uppiggad
 • sense känsla
 • well-being välbefinnande
 • in turn i sin tur
 • reduce minska
 • anxiety oro
 • boost öka
 • self-confidence självförtroende
 • aerobic activity konditionsträning
 • out of breath andfådd
 • briskly raskt
 • flexible smidig
 • strengthen stärka
 • push-up armhävningar
 • pull-up man hänger i en stång och dra sig upp
 • tug-of-war dragkamp
 • steep brant
 • monkey bar klätterställning
 • up your street din grej
 • physical fitness att vara i form
 • full range total räckvidd
 • martial arts kampsporter
 • achieve uppnå
 • slot pass
 • Don't be downhearted Låt dig inte nedslås!
 • there is bound to be det måste finnas
 • sprinting löpning
 • convinced övertygad
 • rake kratta
 • couch potato soffpotatis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-sida-41-43.6788601.html

Dela