Engelska Glosor sida 30, 31 32 +verb

Övningen är skapad 2016-10-09 av Olofmaister. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • outside chance osannolik möjlighet
 • though i alla fall
 • I learned the hard way jag har inte fått det till skänks
 • master lärare
 • quote citera
 • punish straffa
 • prayer bön
 • daft tokig
 • bargain for räkna med
 • motor mechanic bilmekaniker
 • garage bilverstad
 • restless rastlös
 • argument gräl
 • council house kommunägt hyreshus
 • I was fond of him jag tyckte om honom
 • content nöjd och belåten
 • rut slentrian
 • quid pund
 • the Tube tunnelbanan
 • realize fatta, förstå
 • a jump ahead ett skutt framåt
 • race hästkapplöpning
 • bet on satsa pengar på
 • drew out tog ut
 • I laid my bets jag lämnade in kupongerna
 • suspicious misstänksam
 • forgive förlåta
 • I´d give in my notice jag skulle säga upp mig
 • hardly knappt
 • announcer nyhetsuppläsare
 • enquiry undersökning
 • Stop Press presstop
 • disaster katastrof
 • bloody jäkla
 • insurance försäkringssumma
 • she´s better off hon har det bättre ekonomiskt
 • tell, told, told tala om, talade om, talat om
 • think, thought, thought tänka, tänkte, tänkt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-sida-30-31-32-verb.6673323.html

Dela