Engelska Glosor sida 17-19

Övningen är skapad 2016-09-12 av Olofmaister. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • international press centre butik med tidningar från hela världen
 • quality papers seriösa dagstidningar
 • popular paper ungefär som svenska kvällstidningar
 • are considered anses
 • less mindre
 • celebrities kändisar
 • refer to hänvisa till
 • weekly vecko-
 • founded grundad
 • copy exemplar
 • edition upplaga
 • usually vanligtvis
 • reliability pålitlighet
 • current aktuell
 • issues frågor
 • among bland
 • improve förbättra
 • in addition to förutom
 • review recensera
 • advice råd
 • feature presentera
 • preview ge en förhandsbeskrivning
 • rate betygsätta
 • is released släpps
 • quiz frågesport

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-sida-17-19.6437692.html

Dela