Engelska glosor// prov

Övningen är skapad 2017-05-16 av saminagardizi. Antal frågor: 101.
Välj frågor (101)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kinesiska muren the Great Wall
 • (huvudstaden i Kina) Beijing
 • enorm, jättelång huge
 • slingra sig fram zigzag one's way
 • längs along
 • byggnadsverk structure
 • sägs vara is said to be
 • synlig visible
 • fantastisk amazing
 • otrolig incredible
 • vänta ett tag hold on
 • platta plaque
 • det står it says
 • del section
 • 1300-talet the 14th century
 • dynasti, härskarfamilj dynasty
 • härskare ruler
 • kejsare emperor
 • tjock thick
 • inkräktare, angripare invader
 • påminna remind
 • annons advertisement
 • grunda found
 • apotek drugstore
 • läskblandare soda jerk
 • spruta squirt
 • kolsyrat carbonated
 • rycka i jerk
 • släppa ut release
 • kolsyrat vatten fizzy water
 • burk can
 • innehålla contain
 • faktiskt actually
 • mängd amount
 • huvud-viktigast main
 • flavor smak
 • uppfinna invent
 • tugga chew
 • verka seem
 • högkvarter headquarters
 • förtjäna deserve
 • skuld blame
 • bli frisk grow healthy
 • konstig weird
 • utställning exhibit
 • vilda djur och växter wildlife
 • misslyckas fail
 • erövra conquer
 • våldsam, häftig rude
 • uppvaknande awakening
 • veranda porch
 • flyta flow
 • fridfullt peacefully
 • förbi past
 • få veta find out
 • välbekant familiar
 • träffa strike
 • sändning broadcast
 • slingra sig trail
 • höll på att evakueras were being evacuated
 • säkerhet safety
 • minne memory
 • visa sig appear
 • skärm screen
 • vara på gång be underway
 • sorg grief
 • ledig dag day off
 • ovanlig unusual
 • sällan rarely
 • var och varannan minut every few minutes
 • få veta learn
 • högkvarter headquarters
 • skrämmande scary
 • fly escape
 • smälta melt
 • rasa, störta samman collapse
 • rädda rescue
 • kvällsmat supper
 • sorg sorrow
 • bråkstake troublemaker
 • fattigdom poverty
 • bosättningsområde för svarta township
 • riktig proper
 • skjul, hydda hut
 • be allowed
 • utbildning education
 • fängslad, inspärrad imprisoned
 • släppa fri, frigivning release
 • bryta ned take apart
 • jämnlikhet equality
 • demokrati democracy
 • berömmelse fame
 • vansinnig insane
 • vilken...som helst any
 • men though
 • tillhörde faktiskt did belong to
 • ändå still
 • säljas, gå för sell for
 • dagbok diary
 • avslöja reveal
 • kanske skulle vara might be

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-prov.7336569.html

Dela