Engelska Glosor Blueprint - Tricks in pics

Övningen är skapad 2018-09-19 av 020705th. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • animated tecknad
 • anticipation förväntning
 • subconciously undermedvetet
 • inevitable ofrånkomlig
 • recurring återkommande
 • predict förutsäga
 • attend delta i
 • fist knytnäve
 • depart köra iväg
 • appropriate lämplig
 • glance kasta en blick
 • plot handling
 • peak höjdpunkt
 • come in handy komma väl till pass
 • reload ladda om
 • junction korsning
 • wipe torka
 • nod nicka
 • wounded sårad
 • fatal dödlig
 • event händelse
 • undetected gömd, oupptäckt
 • lead huvudperson
 • sob snyfta
 • invariably undantagslöst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-blueprint-tricks-in-pics.8455952.html

Dela