Engelska glosor 76-90

Övningen är skapad 2017-01-23 av annanyman2017. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abstract abstrakt
 • abundant överväldigande
 • adhere to hålla fast vid
 • affluent rik
 • agile snabb, kvicktänkt
 • ambiguous tvetydig
 • antagonistic motstridande
 • aptitude talang
 • aspire sträva
 • audible hörbar
 • bias partiskhet
 • ostentatious prålig
 • candid uppriktig
 • commence börja
 • compliant medgörlig
 • compulsory obligatorisk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-76-90.7004076.html

Dela