Engelska glosor 3 (avancerad)

Övningen är skapad 2017-07-09 av Elincat01. Antal frågor: 111.
Välj frågor (111)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • käck/framfusig perky
 • listig/slug/skicklig cunning
 • kuslig/mystisk/spöklik/otrolig uncanny
 • förkorta/sammandraga abridge
 • skavande/retande/irriterande galling
 • obetydlig/värdelös/bagatellartad trivial
 • vrede wroth
 • erhålla/skaffa/uppbringa/få obtain
 • underkasta sig/duka under/digna succumb
 • längta/tråna yearn
 • ge/avkasta/frambringa/överge yield
 • uppkommande/blivande nascent
 • enkel/lättvindig/avspänd/ledig facile
 • disk/räknare/motsätta sig counter
 • stöta på/möta/sammandrabbning encounter
 • nyckfull/godtycklig/impulsiv capricious
 • relaterad/besläktad/samhörande related
 • relevant/samhörande/saklig/väsentlig pertinent
 • sönder asunder
 • motsägelsefullt, orimligt, inkongruent incongruously
 • oklanderlig, obefläckad immaculate
 • anstränga, påfresta, spänna strain
 • tveksam, betänksam hesitant
 • vilse astray
 • ökänd, beryktad notorious
 • efterhängsen, gripande haunting
 • ombytlig, nyckfull, lättsinnig fickle
 • noggrann, nogräknad, skrupulös scrupulous
 • exakt, noggran, ackurat meticulous
 • samvetsgrann, betänksam conscientious
 • genuin, samvetsgrann bona fide
 • hållfasthet, fasthet, soliditet solidity
 • iver, beredvillighet, livlighet alacrity
 • rutinmässigt mechanically
 • salvia sage
 • lavin avalanche
 • samhörighet, relevans relevance
 • trött, sliten weary
 • förkolnade charred
 • förkolna char
 • trakt, grannskap, närhet vicinity
 • hastighet velocity
 • omsorgsfullt elaborately
 • hänsynslöshet ruthlessness
 • kuslig, spöklik, hemsk eerie
 • andebesvärjare necromancer
 • lanserade, avfyrade, slunga, skjuta iväg launched
 • återuppvaknande, uppsving, regeneration resurgence
 • grav, gravkammare, begrava sepulcher
 • rygga tillbaka, återfalla, rekylera recoil
 • kittel cauldron
 • skir, ren, genomskinlig, tunn sheer
 • högtidligt löfte, svära, lova vow
 • hemlig, förtäckt, gömställe covert
 • mestadels, för det mesta mostly
 • skum, tvivelaktig shady
 • manövrera, driva, fungera, leda operate
 • sammanställa, sammanfatta, kompilera compile
 • krävande, brådskande exigent
 • tidskrävande time-consuming
 • hågkomst, erinring recollection
 • kandidat.som eftersträvar aspirant
 • han sov gott he slept soundly
 • fiskben herringbone
 • automater dispensers
 • hop, hög heap
 • ragglade, stapplade staggered
 • cellofan(thin wrapping plastic) cellophane
 • atmosfär ambiance
 • opartisk, förutsättningslös, saklig unbiased
 • zink zinc
 • dyster, sorglig, deprimerande dismal
 • rymlig spacious
 • bedövning anesthesia
 • genomskinlig, genomlysande translucent
 • klaga, gnälla grumble
 • åka färja, transportera ferrying
 • gräl, ordväxling, häftig dispyt altercation
 • ridhandskar, järnhandskar, gatlopp gauntlets
 • änglalik angelic
 • spatel spatula
 • i luften midair
 • sopa, svepa sweep
 • aningsfull, väntande expectant
 • hålla i ett fast grepp, omfamna to clasp
 • lås, spänne, handslag, omfamning a clasp
 • redo poised (adj)
 • balansera to poise
 • tidigare previous
 • rammade rammed
 • smeta, smutskasta, fläck smear
 • bröstkorg thorax
 • tjut screech
 • luta sig bakot, halvligga, fälla bakot recline
 • på avstånd, borta aloof
 • infällbar, indragbar retractable
 • skymf, förolämpning, chikan affront
 • rödbrun russet
 • konvergens, överlappande punkt/mötesplats convergence
 • invertera, vända om, kasta om invert
 • invecklad, konstig intricate
 • kunglig regal
 • språkkunnig linguist
 • underlättar, främjar facilitates
 • omsättning, inkomst, ränta revenue
 • invecklad, hoprullad, spiralformig convulted
 • mild, skonsam, eftergiven, överseende lenient
 • dra slutsatsen, avsluta, konkludera conclude
 • förtydliga, belysa, illustrera illustrate
 • övertyga, övertala persuade
 • elegant, förbindlig suave

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-3-avancerad.6263395.html

Dela