engelska glosor 2

Övningen är skapad 2018-09-25 av xerxes. Antal frågor: 25.




Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • inadequate otillräcklig
 • context sammanhang
 • sullen trumpen
 • albeit trots
 • lament klaga
 • mutual ömsesidig
 • occur inträffa
 • hazard risk
 • outcome resultat
 • stakeholder intressent
 • purchase inköp
 • negotiate förhandla
 • profit vinst
 • stock aktie
 • endeavour uppdrag
 • bleacher läktare
 • ingenious genial
 • overwrought överdriven
 • perpetual ständig
 • lull stilla
 • aloof reserverad
 • profess utöva
 • margin marginal
 • share andel
 • trade union fackförening

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-2.8467876.html

Dela