Engelska glosor 15/2-16

Övningen är skapad 2016-02-14 av anjoh_01. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • surface yta
 • layer lager
 • tissue vävnad
 • task uppgift
 • fluid vätska
 • radiation strålning
 • blush rodna
 • genetic ärftlig
 • gland körtel
 • accumulation ansamling
 • clog täpper till
 • over the counter som man kan köpa utan recept
 • squeeze klämma
 • pimples finnar
 • scar är
 • expose utsätta
 • increase öka
 • efficient effektiv
 • sunscreen solskydd
 • environmentally miljövänlig
 • harmful skadlig
 • a piece of jewellery smycke
 • nostril näsborre
 • belly button navel
 • desire önskan
 • hepatitis gulsot
 • tetanus stelkramp
 • disposable gloves engångsfilm
 • non-toxic icke giftiga
 • penetrate tränga igenom
 • ink bläck
 • shot spruta
 • medical care sjukvård

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-15-2-16.5828392.html

Dela