Engelska friendship test glosor

Övningen är skapad 2016-11-17 av Moa102. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • förvänta sig expect
 • ta hand om look after
 • personlighet personality
 • jämför compare
 • råd advice
 • det beror på it depends on
 • fatta ett beslut make a decision
 • allvarligt serious
 • vara oense disagree
 • gräl, diskussion argument
 • stöd support
 • fel, brist fault
 • känslosam emotional
 • självisk selfish
 • lita på rely on
 • pålitlig trustworthy
 • vana habit
 • snarare än rather than
 • val choice
 • vara medveten om be aware of
 • uppfyld av fullfilled by
 • behov needs
 • lika equal

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-friendship-test-glosor.6819513.html

Dela