Engelska första i 9

Övningen är skapad 2018-08-30 av chiliZW. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Main character huvudperson
 • exchange student utbytesstudent
 • involved in inblandad i
 • persuade övertala
 • relived lättad
 • divert omdirigera
 • bomb scare bombhot
 • unattended obevakad
 • split second bråkdel av en sekund
 • rundown förfallen
 • obligation plikt, skyldighet
 • apart from förutom
 • pressure stress, påtryckningar
 • mood humör
 • resident boende
 • kerb trottoarkant
 • convertible cabriolet
 • further längre bort
 • ignition key startnyckel
 • obviously uppenbarligen
 • urgent bråskande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-forsta-i-9.8317099.html

Dela