Engelska fashion police

Övningen är skapad 2018-02-01 av mattanberglund. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • crime brott
 • waist midja
 • reveal visa, avslöja
 • patterned mönstrad
 • approve godkänna
 • illegal olaglig
 • challenge utmaning
 • violate strida mot
 • consider överväga
 • remain förbli, fortsätta
 • indecency oanständighet
 • restriction inskränkning
 • gang-related gängrelaterad
 • popular populär
 • issue fråga, problem
 • badge kännetecken, märke
 • delinquency brottslighet
 • convey förmedla
 • disrespect respektlöshet
 • prevent förhindra
 • suicide självmord
 • prohibition förbud
 • trial rättegång
 • testify vittna
 • election val

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-fashion-police.8007320.html

Dela