Engelska Europe

Övningen är skapad 2018-11-30 av st0kerm0ker. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Fastasifull fanciful
 • uppriktig frank
 • skeptisk sceptical
 • suspend skjuta upp, dröja
 • målsättning target
 • överstiga exceed
 • domedagsprofet doomsayer
 • tillväxt growth
 • snabb rapid
 • vag vague
 • uppnå achieve
 • riktmärke benchmark
 • hållbar sustainable
 • mångfald diversity
 • ambitiös, ärelysten ambitious
 • språng, hopp leap
 • prognos forecast
 • fetma obesity
 • flodvatten flood tide
 • avfärda, avvisa, avskeda dissmiss
 • ramverk framework
 • uppfylla fullfill
 • kräva, begära demand

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-europe.8730741.html

Dela