Engelska CNN glosor 1

Övningen är skapad 2018-08-31 av Tazzify. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • refugee flykting
 • recession återgång
 • recover återhämta
 • various flera, olika
 • salary lön
 • increasing ökande, stigande
 • make ends meet få det att gå ihop, få det att gå runt
 • tremendous enorm, jättestor
 • debt skuld
 • inflation inflation
 • necessity nödvändighet
 • plunge störta
 • former före detta, förra
 • memorial service minnesgudstjänst, minnesstund
 • missile missil
 • capture fånga
 • respond to reagera på
 • to honour hedra, ära
 • warden fängelsedirektör
 • decade årtionde
 • testament testament
 • legacy arv
 • vast stor
 • pedestrian fotgängare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-cnn-glosor-1.8332442.html

Dela