Engelska - Alla möjliga ord

Övningen är skapad 2020-01-21 av moer0728. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sink handfat, sjunka
 • flows strömmar
 • geese gees
 • ancestores förfäder
 • hearts hjärtan
 • all allt
 • their deras
 • please snälla
 • apart isär
 • sometimes ibland
 • tree huggers trä kramare
 • granted beviljat, självklarhet
 • quite ganska
 • Mischievous ond
 • once upon a time det var en gång
 • curious nyfiken
 • seemed verkade
 • trouble problem
 • wondered undrade
 • being vara
 • taste smak
 • bones ben
 • appealing lockande
 • tried försökte
 • entire hela
 • relized insåg

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-alla-mojliga-ord.8799081.html

Dela