Engelska åk 9 v.38

Övningen är skapad 2019-09-12 av anjon. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • inbrottstjuv burglar
 • förklädnad disguise
 • till slut eventually
 • avslöja reveal
 • kirurg surgeon
 • buk abdomen
 • strypa strangle
 • kväva suffocate
 • dömd convicted
 • sätt manners
 • kofot crowbar
 • lik corpse
 • social kompetens social skills
 • smal narrow
 • motvilligt reluctantly
 • beundra admire

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-ak-9-v-38.9222236.html

Dela