Engelska 8/2

Övningen är skapad 2018-02-06 av vilmaanna. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • handgun handeldvapen
 • self-defence självförsvar
 • trunk baklucka
 • predictable förutsägbar
 • foot fot, 30cm
 • inch tum, 2, 54cm
 • however emellertid
 • premature för tidig
 • spot få syn på
 • recall minnas, komma ihåg
 • perplexingly förvirrande
 • inexplicable oförklarlig
 • abandon överge
 • vehicle fordon
 • previous föregående, tidigare
 • indicate visa på, tyda på
 • clearing glänta
 • pine tree tall
 • dirt road grusväg
 • corpse lik
 • decompose ruttna
 • determine fastställa
 • palms handflator
 • emergency nödläge
 • autopsy obduktion
 • pound 0, 45kg
 • allege påstå

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-8-2.8024849.html

Dela