Engelska 6 s21-27

Övningen är skapad 2018-09-12 av Tazzify. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hoarse hes
 • row oväsen, liv
 • convenient lämplig, läglig
 • feeble matt, klen
 • counterfeit hycklad, falsk
 • tread trod trodden trampa
 • quantity mängd
 • thrust sticka
 • contemplate fundera över
 • utter uttrycka, yttra
 • posture ställning, kroppshållning
 • demand begära att få veta
 • immensely stort, enormt
 • advance gå framåt, gå vidare
 • menacing hotfull
 • contents innehåll
 • envelop hölja, svepa in
 • cram proppa, stoppa full
 • stupefied häpen, bestört
 • moisture fukt, imma
 • acquiesce samtycka, foga sig
 • detached house villa
 • hoist up hissa upp, lyfta upp
 • steal stole stolen smyga, slinka
 • subdued dämpad, lågmäld
 • vigorously kraftfullt
 • refer to hänvisa till
 • admit rymma, ha plats för
 • comply lyda
 • mount klättra upp på
 • falter tveka, vackla
 • dart rusa, störta
 • stealthily smygande
 • stagger stappla, vingla
 • retreat dra sig tillbaka
 • mingle with blanda med
 • rapid snabb, rask
 • mute stum, mållös
 • timid blyg, skygg
 • retain hålla kvar, behålla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-6-s21-27.8377158.html

Dela