Engelska - 25 - Challenge: use more advanced words

Övningen är skapad 2018-02-13 av 22Dav. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • avspisa, förkasta, tillbakavisa reject
 • omnejd, omgivning; miljö surroundings
 • identifiera identify
 • återfå, återvinna regain
 • utföra, uträtta, fullborda, fullfölja accomplish
 • existera, finnas exist
 • uppenbar, tydligen, påtaglig obviously
 • bekräfta confirm
 • förhindra prevent
 • då och då, emellanåt occasionally
 • anklaga accuse
 • förneka deny
 • inblandad involved
 • utveckla develop
 • lämplig, passande convenient
 • anmärkningsvärd, beaktansvärd, utomordentlig remarkable
 • särskild, extra ordinär, utomordentlig extraordinary
 • sårbar vulnerable
 • dyrka, avguda adore
 • sammanträffande, slump, tillfällighet coincidence
 • hämnd revenge
 • relatera till relate to
 • passande, lämplig appropriate
 • uppskatta appreciate
 • särskilt, speciellt particularly

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-25-challenge-use-more-advanced-words.8048808.html

Dela