engelska 25/1

Övningen är skapad 2019-01-24 av vilmaanna. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • undercover under täckmantel
 • fluid vätska
 • interpret tolka
 • assign tilldela
 • baseboard golvlist
 • rag trasa
 • convenience store servicebutik
 • salvage rädda
 • dough deg
 • rural lantig
 • consist of bestå av
 • purchase köpa
 • concede medge
 • assemble samla
 • artificially konstgjord
 • toll vägtull
 • dental care tandvård
 • supervisor arbetsledare
 • day care center dagis
 • appropriately passande
 • nanny barnsköterska
 • relent mjukna
 • mindful uppmärksam
 • obstacle hinder
 • dignified värdig
 • posture ställning
 • lecture föreläsning
 • blinds persienner
 • equivalent motsvarande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-25-1.8835712.html

Dela