engelska 106-120

Övningen är skapad 2017-03-12 av jennyvonbergen. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • eradicate utrota
 • evasive undvikande
 • essential nödvändig
 • feasible möjlig
 • futile meningslös
 • generic generisk
 • habitual sedvanlig
 • heterogeneous heterogen
 • homogeneous homogen
 • horrendous förfärlig
 • hostile ovänlig, fientlig
 • humilation förödmjukelse
 • imminent överhängande
 • imperative tvingande
 • implicit outalad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-106-120.7179461.html

Dela