engelska 1/2

Övningen är skapad 2019-01-28 av vilmaanna. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • attendant tjänsteman
 • appointment avtalat möte
 • archway valvport
 • beam stråla
 • conceal dölja
 • conceniently bekvämt
 • drowsy dåsig, slö
 • elevator hiss
 • exceed överskrida
 • gloomily dystert
 • hesitantly tvekande
 • indicate peka på
 • infancy tidig barndom
 • liquid vätska
 • make out urskilja
 • moisture fukt
 • peer stigma
 • quotient kvot
 • rattle prassla
 • regulation föreskrift
 • reluctantly motvilligt
 • sequence ordningsföljd
 • stove spis
 • vaguely vagt
 • vexation irritation
 • whirr surra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-1-2.8845216.html

Dela