Eng- What did people eat?

Övningen är skapad 2019-10-05 av JagArBastGLOSOR. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ancient gammal
 • alive levande
 • journey resa
 • servants tjänstfolk
 • tomb grav
 • wheat vete
 • barley korn
 • sweeten söta
 • occasion tillfälle
 • adult vuxen
 • guest gäst
 • lizard ödla
 • polite artig
 • belch rapa
 • manners vanor
 • cook laga mat
 • pot gryta
 • boil koka
 • roast steak
 • prune katrinplommon
 • violent våldsam
 • grow, grew, grown odla, odlade, odlat
 • lie, lay, lain ligga, låg, legat
 • break, broke, broken gå sönder, gick sönder, gått sönder
 • beat, beat, beaten besegra, besegrade, besegrat
 • find, found, found hitta, hittade, hittat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-what-did-people-eat.9331358.html

Dela