Eng- w. w. e. and cats

Övningen är skapad 2019-08-28 av JagArBastGLOSOR. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • språk language
 • främling stranger
 • troligen probably
 • sedan since
 • självständig independent
 • flod river
 • höra talas om hear of
 • komma överens om agree on
 • befolkning population
 • förklara explain
 • förutom except
 • väga weigh
 • öken desert
 • tass paw
 • bakben hind legs
 • bada bathe
 • känna igen recognize
 • röra touch
 • genom through
 • på jorden on Earth
 • sex gånger bättre än six times better than

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-w-w-e-and-cats.9138745.html

Dela