Eng- Oregelbundna verb

Övningen är skapad 2019-10-20 av JagArBastGLOSOR. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • eat, ate, eaten äta, åt, ätit
 • write, wrote, written skriva, skrev, skrivit
 • fight, fought, fought slåss, slogs, slagits
 • grow, grew, grown odla, odlade, odlat
 • lie, lay, lain ligga, låg, legat,
 • give, gave, given ge, gav, givit
 • break, broke, broken gå sönder, gick sönder, gått sönder
 • leave, left, left lämna, lämnade, lämnat
 • say, said, said säga, sa, sagt
 • beat, beat, beaten besegra, besegrade, besegrat
 • find, found, found hitta, hittade, hittat
 • run, ran, run springa, sprang, sprungit
 • throw, threw, thrown kasta, kastade, kastat
 • understand, understood, understood förstå, förstog, förstått
 • begin, began, begun börja, började, börjat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-oregelbundna-verb.9376574.html

Dela