Eng np 19

Övningen är skapad 2019-05-02 av mattanberglund. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • water shortages vattenbrist
 • famine hungersnöd
 • fertiliser gödningsmedel
 • increasingly allt mer
 • agriculture jordbruk
 • water draws minskat vatten
 • pollution förorening
 • counter motarbeta
 • gentrification statusförvandlingsprocess
 • soil jordmån
 • toxin gift
 • yield utdelning
 • incentive drickraft
 • consequences konsekvenser
 • advance avancera
 • before long inom kort
 • remote avlägsen
 • livestock boskap
 • consensus enighet
 • greenhouse gas växthusgas
 • emissions utsläpp
 • resources resurser
 • as opposed to istället för
 • reduce förminska
 • abstain avstå
 • provocative provocerande
 • legitimate äkta
 • genetic composition genetisk sammansättning
 • trait egenskap
 • genetic engineering genteknik
 • meld blandas
 • superior överordnad
 • GM food genetisk modifierad mat
 • generated framkallat, utvecklat
 • herbicide bekämpningsmedel
 • harvest skörd
 • hazardous riskabel, farlig
 • edible ätbar
 • waste skräp
 • presumably förmodligen
 • discard bortkasta, överge
 • contaminated smittad
 • expiration utgång
 • decrease minskning
 • altering förändra, göra om
 • exceed överstiga
 • exceed överstiga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-np-19.9048691.html

Dela

Annonser