Eng glosor TB p38-39

Övningen är skapad 2019-01-30 av Laaaagush. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • keep fit att hålla sig i form, vara vältränad
 • exercise motion; motionera
 • regular regelbunden
 • balanced väl avvägd
 • diet kost
 • release avge
 • endorphins endorfiner (hormoner)
 • sense känsla
 • well-being välbefinnande
 • in turn i sin tur
 • reduce minska
 • anxiety oro
 • boost öka
 • self-confidence självförtroende
 • aerobic activity konditionsträning
 • necessary nödvändigt
 • out of breath anfådd
 • improve föbättra
 • recess rast
 • briskly raskt
 • strengthen stärka
 • push-up armhävningar
 • pull-up pull-up
 • achieve uppnå
 • session träningspass
 • slot pass
 • couch potato soffpotatis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eng-glosor-tb-p38-39.8828829.html

Dela